The legend behind Latvian national flag

Latvian national flag was established in times of World War I. In 1915, while forming the Latvian Riflemen battalion flags, some painters offered Red – White – Red coloured flag sketches. They draw inspiration from the old chronicles.

The Red – White – Red Latvian flag was firstly mentioned in the chapters of Ditleb von Alnpeke’s Rhymed Chronicle of Livonia (Livländische Reimchronik) written in the 13th century.

The chronicle tells about the battle that took place around 1280, in which ancient Latvian tribe Letts or Latgallians from the city Cēsis (Wenden) and surrounding vicinities went to war, bearing a red flag with a white stripe in the middle.

No Cēsīm Rīgā atnācis                         From Cēsis to Riga did arrive
bij brālis kāds un atvedis                       Knight (of Livonian Order) and with him
simt zemessargu sevim līdz,                hundred local militiamen.
lai zemgaļus tie sakaut līdz.                  They came to fight Semigallians.
To dzirdējuši, nāca nu                            With red flag they came
ar sarkanu tie karogu,                            And there was white stripe in middle of that flag.
kam vidū balta josla bija.                        First time it was seen at Cēsis
To pirmo reizi ieraudzīja                         And now it is well known in land of Letts,
pie Cēsīm, tur tas zināms nācis            where women ride horses bravely
un letu zemē plīvot sācis,                      and work along their men.
kur sievas braši zirgos jāj                      That’s true, I can say honestly
un vīriem darbos līdzās stāj.                  It’s a flag of Letts.
Tik tiešām to jums sacīt varu,
ko arī šajā brīdī daru,
tas letu karogs ir paties.

In 1918 this flag was officially confirmed as Latvian national flag.

 

12 thoughts on “The legend behind Latvian national flag

 1. Pirmo reizi sarkanbaltsarkanās krāsās kā latviešu nacionālās krāsas sāka izmantot latviešu studenti Tērbatā 19.gs. beigās.
  Tērbatas Universitātē izveidotā latviešu studentu korporācija ”Lettonia” kā savas sākotnējās krāsas pieņēma tieši sarkan-balti-sarkanas.
  Bet lielāko uzplaukumu un popularitāti šī krāsu kombinācija tiešām ieguva 1.p.k. laikā.

 2. Vispār esmu dzirdējis pavisam ko citu, seno baltu karogs bija baltā krāsā, un uz tā tika uzlikts kāds nāvīgi ievainots virsaitis, neatceros kā sauca varbūt Nameisis.
  Tad nu lūk, asinis noplūda no viņa brūcēm uz katru pusi, kur virsaitis gulēja tur palika balta līnija… tā lūk.
  Tāpēc arī īstais Latvijas karogs ir asins sarkans nevis kā šodien tizli ķiršu krāsā…

   • Arī romantismā ir daļa taisnības.
    Jo kā gan savādāk tika izdomātas karoga krāsa, ko tās nozīmē?
    Nepietiek jau ar to, ka redziet ir redzēts tātad bija… kaut kā jau tam karogam bija jārodas!

  • Es arī dzirdēju romantisko leģendu, kā baltu karogu aptraipīja ar asinīm, bet ne kaujā, pirms tām. Un gaja kaujā ar tādu karogu, uz pusi samercētu asinīs, kas ir jau sacepusies. Tapēc mums nevis sarkanā krāsa, bet tā saucāmā “karminsarkanā”, jo asinis nebija svaigas.

   • Nu pastāv arī versija, ka tas bija Cēsu bruņinieka karogs, zem kura gāja arī vietējie leti.

   • Šai leģendai par “virsaiti” uz baltā karoga nav nekāda sakara ar Livoniju, letiem. Šī leģenda ir 1:1 par Austrijas karoga izcelšanos, konkrēti ar hercogu Leopoldu…

 3. Domāju, ka galvenais ir, ka mēs šo mūsu svēto karogu arī uzskatām ar bijību un atceramies, cik cilvēku tādu slēpuši no dažādiem mūsu naidniekiem, riskēdami ar savu dzīvību… Ka tā nav tik vien drāna, kas nopērkama veikalā. Īstais karogs dzīvo mums sirdīs, un, kam tā nav, tāds pats pasaules blandoņa vien ir kā daudzi miljardi šolaik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *